מונה:

 
 
מטרות לימוד גליל מחולקות לשלוש:
  • מטרות תכניות
  • מטרות ארגוניות
  • מטרות ערכיות
מטרות תכניות

לייצר מפגשים של למידה, המייצרים חוויה משמעותית לעולמו של המשתתף.
רציונאל – מדובר במפגשים, היינו הקשר חברתי, שהוא מבחינתנו בסיס החוויה בלמידה. ההיבט השני במטרה הוא שהלימוד ישמש איזשהו "מנוף" לתהליך אישי אפשרי של הלומד, מבלי שננסה לכוון אותו או לדחוף אליו.
לשלב בין התוכן היהודי שבו אנחנו עוסקים לבין סדר היום הישראלי.
רציונאל – אנחנו מתייחסים להיותנו יהודים וישראלים כשני מרכיבים משמעותיים בזהות שלנו. מרכיב שלישי בזהות הזו הוא היותנו חלק מהקהילה בגליל. לפיכך, המטרה היא לבחון בכל למידה את הרלוונטיות של התוכן היהודי הנלמד להוויה הישראלית הכללית והמקומית שלנו.


מטרות ארגוניות

להרחיב את מעגלי הלומדים ואת אוכלוסיית היעד במפגשים.
רציונאל – מבחינתנו חשוב לתרגם את רעיון יצירת הזדמנויות ללמידה בעולם התוכן היהודי לכל אדם שיבחר ללמוד. נרצה לפעול להרחבת המעגלים הן בהיבט של "רמות" למידה (לימוד שווה לכל שכל...) והן בהיבט של נגישות פיסית וריחוק גיאוגרפי.
להיות ארגון "מוכר" בקטגורית ארגונים שעוסקים בחינוך ביהדות.
רציונאל – חשוב לנו לזכות בהכרה, המשרתת הן את הממד בחזון שמתייחס להיותנו צומת משמעותי והן בממד השיווקי ומיצוב של הארגון, כבעל אמירה ועמדה ערכית (אולי מקצועית?) בתחום החינוך היהודי.
מטרת ביניים של מטרה זו היא יצירת קשר עם ארגוני חינוך יהודי אחרים לצורך למידה הדדית, חפיפה, הפריה ותמיכה.
לעודד התנדבות – במובן של מעורבות ועשייה פעילה במסגרת לימוד גליל.
רציונאל – פעילות הארגון היא התנדבותית ועל מנת שהפעילות תתקיים אנחנו צריכים לעודד את רוח ההתנדבות והמעורבות הפעילה של אנשי לימוד גליל. בכלל זה יש להרחיב את מעגלי השותפים הפעילים ולבחון הקטנת שחיקה "ובריחות". היבט נוסף להתנדבות הוא המידה בה אנו מעוניינים לשמש מודל ערכי לעשייה התנדבותית בקהילה באשר היא.

מטרות ערכיות

לייצר סביבת למידה שתאפשר ביטוי לכל משתתף.
בניסוח אחר – לבסס פתיחות ואווירה שמאפשרת מעורבות והתייחסות אקטיבית בלמידה, בלי קשר למעמד או יכולת אקדמית/לימודית.
רציונאל – נשען על העקרון שלנו שלכל אחד זכות ללמוד, כל אחד יכול להיות מלמד וכל אחד רשאי לבחור ממי הוא לומד. אנחנו לא מספקים הרצאות אקדמיות אלא סדנאות לימוד אקטיביות וחווייתיות ולכן נדרשת סביבה שנותנת לגיטימציה לביטוי עצמי וחופשי.


לייבסיטי - בניית אתרים